تابلو کنتور برق در گرگان

تابلو کنتور برق در گرگان

دسته بندی

تابلو برق

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده

توضیحات قیمت

دریافت انشعاب از شرکت برق و برقرسانی به یک منطقه مستلزم نصب تابلو کنتور برق در گرگان ساختمان است. متناسب با نوع برق تک فاز یا سه فاز ، سازنده تابلو کنتور برق در گرگان ساخت را انجام می دهد. بنابراین قیمت تابلو کنتور برق در گرگان ساختمان تحت تأثیر تعداد واحد ها (تک ، دو ، 4 واحد و...) و تعداد فاز است.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

گرگان x

cctv_banner

تابلو کنتور برق

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

گرگان

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

تابلو کنتور برق در گرگان

تابلو کنتور برق به طور معمول نزدیک درب ورودی اصلی ساختمان نصب می شود. کابل اصلی برق تک فاز و یا سه فاز که توسط اداره برق از تیرهای چراغ برق وارد ساختمان می شود، از تابلو کنتور برق عبور می کند. سپس وارد تابلو برق اصلی شده تا برق تمامی واحد های ساختمان و همچنین برق فضاهای مشاع را تأمین شود. قیمت تابلو کنتور برق ساختمان به عوامل مختلفی از قبیل تعداد واحدها و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در کنتور بستگی دارد. از آن جا که نصب کنتور پس از ثبت درخواست مربوط توسط شرکت برق انجام می شود؛ تهیه تابلو برق کنتوری تاییدیه دار یکی دیگر از دغدغه ساکنین انواع ساختمان های تک واحدی و چند واحد است. خرید جعبه تابلو کنتور از سازنده تابلو کنتور برق در شهر های مختلف تحت تایید شرکت توزیع صورت می گیرد. در ادامه عوامل موثر بر قیمت تابلو برق 4 کنتور و به طور کلی ساختمان های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

تابلو کنتور برق
تابلو کنتور برق 

قیمت بالابر ساختمانی                                                                                                                      بلوک هبلکس                                                                                        قیمت میلگرد ۱۴ ابرکوه

قیمت تابلو برق کنتوری در گرگان

دریافت انشعاب از شرکت برق و برقرسانی به یک منطقه مستلزم نصب تابلو کنتور برق ساختمان است. متناسب با نوع برق تک فاز یا سه فاز مورد نیاز، تابلو کنتور برق طراحی و خریداری می شود. سازنده کنتور برق متناسب با تعداد واحدها و نیاز مشتری ، ساخت تابلو برق را انجام می دهد. بنابراین قیمت جعبه تابلو کنتور برق ساختمان تحت تأثیر عواملی چون تعداد واحد ها، تعداد فاز (تک و یا سه فاز) مورد نیاز برای تغذیه می باشد. لازم به ذکر است که قیمت تابلو برق کنتوری به صورت کاملا مجزا از فرآیند ثبت درخواست و نصب ، توسط سازنده انجام می شود. فروش تابلو کنتور برق سه فاز و تکفاز برای انواع ساختمان های تک واحدی و چند واحدی توسط شرکت های معتبر در قیمت های مختلف انجام می شود. قیمت تابلو کنتور برق تک واحدی ، دو واحدی و 4 واحد متناسب با نوع جعبه کنتور سه فاز و یا تک فاز مشخص می شود.

قیمت تابلو برق 4 کنتور در گرگان

قیمت تابلو برق 4 کنتور در شهرهای مختلف متناسب با استانداردها و تاییدیه آن شهر مشخص می شود. از عوامل مؤثر بر قیمت تابلو برق 4 کنتور می توان به ضخامت ورق ها، جنس ورق ها و برند کلیدها اشاره کرد. لازم به ذکر است که ضخامت و جنس ورق مورد استفاده در ساخت تابلو برق 4 کنتور از طرف شرکت توزیع مشخص می شود و غیر قابل تغییر است. این در حالی است ک متناسب با قیمت کلیدها برند های مختلفی برای ساخت تابلو برق 4 کنتور قابل استفاده هستند.

تابلو برق کنتوری تاییدیه دار در گرگان

خرید تابلو برق کنتوری تاییدیه دار بایستی از سازنده های مورد تایید شرکت توزیع صورت گیرد. چرا که در صورت بروز هرگونه مشکلی در اثر خرید تابلو برق کنتوری بدون تاییدیه کارفرما مقصر خواهد بود. پس از تکمیل فرایند ساخت ، تابلو کنتور توسط سازنده برای دریافت تاییدیه به شرکت توزیع ارسال می شود. سپس تابلو برق کنتوری تاییدیه دار به همراه برگه های تاییدیه برای نصب در محل مشترک، ارسال می شوند.

تابلو کنتور برق تک فاز
تابلو کنتور برق تک فاز

سازنده تابلو کنتور برق  در گرگان

ساخت تابلو برق نیاز به تخصص و مهارت خاصی دارد. به همین دلیل ضروری است که گروهی متشکل از مهندسین خبره برق در بخش طراحی و نقشه کشی فعالیت نمایند. سازنده تابلو کنتور برق متناسب با تعداد واحدها، متراژ و همچنین مقدار و نوع بار مشترک تابلو را طراحی می کند. با توجه به عملکرد تجهیزات الکتریکی در سطوح ولتاژ متنوع و همچنین کاربرد انرژی الکتریکی در جنبه های مختلف زندگی، سازنده تابلو کنتور برق را در سه سطح ولتاژ فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف تهیه می کند. لازم به ذکر است که ساخت تابلو کنتور برق در هر استان متناسب با استانداردها و قوانین مورد نیاز آن استان توسط سازنده ها صورت می گیرد.

تابلو کنتور برق ساختمان در گرگان

انشعاب تابلو کنتور برق ساختمان به دو صورت تک فاز و سه فاز از شرکت برق دریافت می شود. هر یک از این دو نوع تابلو کنتور برق ساختمان سه فاز و تک فاز برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی تعیین قیمت تابلو کنتور برق ساختمان توسط سازنده به تعداد واحدها (تابلو کنتور برق تک فاز) و همچنین مشاعات (تابلو کنتور برق سه فاز) آن بستگی دارد. به طور معمول مدت زمان لازم برای ساخت تابلو برق کنتوری تاییدیه دار ساختمان حدود یک هفته می باشد. 

تابلو کنتور برق تک فاز در گرگان

برق مورد نیاز برای مصارف عمومی ساختمان ها و داخل واحدها از نوع تک فاز است. جعبه تابلو کنتور برق تک فاز ساختمان تنها دارای یک ورودی برق بوده که برای محاسبه مقدار برق مصرفی می باشد. دریافت انشعاب برق تک فاز از اداره برق با ثبت درخواست آغاز شده و پس از خریداری جعبه تابلو کنتوری برق مربوط از شرکت های تاییدیه دار ، تکمیل می شود. لازم به ذکر است که توجه به نوع کنتور ( دیجیتال و یا آنالوگ) در تعیین ابعاد دقیق تابلو برق کنتوری ساختمان و قیمت آن تأثیرگذار است. فرآیند ساخت تابلو کنتور تک فاز توسط سازنده پس از ثبت درخواست مشتری در ساماه شرکت توزیع صورت می گیرد.

 

تابلو کنتور برق سه فاز در گرگان

برق سه فاز به طور معمول برای کاربردهای خاص در کارگاه ها و یا مصرف تجهیزات ویژه در فضای ساختمان استفاده می شود. به عنوان مثال برای استفاده از بالابرهای ساختمانی و یا گچ پاششی، در محل ساختمان به جعبه تابلو کنتور برق سه فاز نیاز است. همچنین برق مورد نیاز آسانسور و بالابرهای خانگی سه فاز نیز از طریق جعبه تابلو برق کنتوری سه فاز ساختمان تأمین می شود. بنابراین سازنده بایستی برای تأمین برق سه فاز درخواست نصب تابلو کنتور برق ساختمان را ثبت کنند. لازم به ذکر است که کنتورها و به طبع تجهیزات جعبه کنتور برق سه فاز قیمت و قدرت بالاتری نسبت به تجهیزات تک فاز دارند.

انواع تابلو کنتور برق ساختمان در گرگان

اندازه گیری برق توسط تابلو کنتور های برق ساختمان ، با استفاده از دو نوع کنتور دیجیتال و آنالوگ انجام می شود. اساس کار کنتور برق آنالوگ، امواج الکترومغناطیس بوده در حالی که در نوع دیجیتال بر اساس مدار های الکتریکی عمل می کنند. 

تابلو کنتور برق آنالوگ

این نوع کنتور برق، ساده ترین نوع بوده که محاسبه مقدار مصرف از نمودارهای موجود در داخل دستگاه و با کسر اعداد کنتور صورت می گیرد. محاسبه مقدار مصرف در این نوع تابلو کنتور برق ساختمان تنها با یک نرخ قیمت می باشد. جعبه تابلو کنتور برق ساختمان آنالوگ در سه نوع تکفاز ، سه فاز دیماندی و غیر دیماندی متناسب با مقدار بار قابل تغذیه به فروش می رسد.

فروش تابلو برق کنتور تکفاز
تابلو برق کنتوری آنالوگ ساختمان

 

در هنگام نصب تابلو کنتور برق ، یک سر سیم فاز به سر سیم پیچ جریان سر دیگر به سر سیم پیچ ولتاژ متصل می شود. زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد. با عبور جریان برق مصرفی در سیم پیچ جریان میدان مغناطیسی ایجاد می شود. سیم پیچ ولتاژ همواره به برق وصل بوده و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که اثر این دو میدان بر یکدیگر موجب عملکرد تابلو برق کنتوری می شود. خروجی هر کنتور به کلید مینیاتوری و ترمینال های جعبه فیوز هر واحد متصل می شود. 

تابلو کنتور برق دیجیتال

اندازه گیری و نمایش مقدار مصرف برق در تابلو برق کنتوری دیجیتال ساختمان بر اساس مدارهای الکتریکی بر روی نمایشگرهای دیجیتال انجام می شود. محاسبه قیمت در تابلو کنتور برق ساختمان دیجیتال در سه نرخ متفاوت میان باری، کم باری و بار اوج امکان پذیر است. تابلو کنتور برق دیجیتال در دو نوع تکفاز و سه فاز برای انواع ساختمان های تک واحدی ، 4 واحد و … به فروش می رسند که کنتورهای سه فاز دارای ۸ تعرفه مختلف برای قیمت گذاری هستند. قیمت تابلو کنتور برق دیجیتال در مقایسه با نمونه آنالوگ بالاتر است. این در حالی است که به واسطه تعرفه های مختلف برای محاسبه مقدار مصرف برق، هزینه های طولانی مدت را تا حد قابل قبولی کاهش می دهند.

 

تابلو کنتور برق سه فاز
تابلو کنتور برق سه فاز دیجیتال 

نصب تابلو کنتور برق در گرگان

قسمت ورودی تابلو کنتور برق تک فاز ، شامل یک یا دو سیم موازی و یا دو سیم ورودی به همراه کوپلینگ متصل به مدارات حفاظتی و کلیدهای اتوماتیک است که سرویس برق را دریافت می کند. خروجی کلید اتوماتیک فیوز شیشه ای جهت حفاظت چراغ سیگنال و مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال و فیوز سکسیونری تغذیه می کند. این موارد به صورت مشابه با نمونه تک فاز در تابلو کنتور برق سه فاز نیز تکرار می شود. مدارات کنترلی و حفاظتی موجود در تابلو کنتور برق ساختمان شامل کلید قطع بار اصلی، قطع برق ساختمان به صورت یک جا و کلید های قطع اختصاصی بار در یک نقطه هستند که فیوزها را تغذیه می کنند. لازم به ذکر است این بخش از تابلو کنتور برق توسط اداره برق پلمپ می شود و سازنده وظیفه ای در قبال آن ندارند به طوری که مسئولیت آن با اداره برق است. فروش تابلو کنتور برق تکفاز به طور معمول برای ساختمان های تک واحدی صورت می گیرد.

خروجی تابلو کنتور برق

ورودی تابلو برق از شرکت توزیع در زمان ساخت جعبه تابلو کنتور برق سه فاز و تک فاز اهمیت دارد. در خروجی تابلو کنتور برق ساختمان از هر کنتور یک سیم به داخل یک فیوز آمده که این فیوز در سر راه کابل اصلی هر واحد ساختمان قرار دارد. چهار ردیف هواکش ۱۰۰-۸۰ میلی متري در بالا و پایین به فاصله ۱۵۰ میلی متر از لبه های بالا و پایین درب با حفظ تقارن در نصب تابلو کنتور برق در نظر گرفته می شود. 

 

قیمت تابلو کنتور برق
تابلو کنتور برق تک واحدی

ابعاد تابلو کنتور برق  در گرگان

ابعاد استاندارد و قیمت تابلو برق کنتور ساختمان متناسب با تعداد واحدهای متغیر است؛ چرا که در ازای هر واحد نصب کنتور در داخل تابلو مورد نظر صورت می گیرد. برای مثال برای یک ساختمان ۲۰ واحدی، تابلو کنتور برق شامل ۲۰ کنتور برای هر واحد و یک کنتور عمومی می باشد. حداکثر ارتفاع استاندارد تابلو های برق کنتوری ساختمان با توجه به تعداد واحدها، برابر ۱۳۰ سانتیمتر (۵%±) و حداقل ارتفاع آن ۸۰ سانتی متر است. حداقل عمق تابلو برای کنتور های برق غیر مصرفی ۲۰ سانتی متر است. برای داشتن شیب مناسب در بالای تابلو، ارتفاع پشت آن ۳۰ میلی متر بیشتر از جلوی نظر گرفته می شود. سازنده تابلو کنتور برق پس از دریافت اطلاعات ساختمان ، فرآیند ساخت تابلو را آغاز کرده و در بازه زمانی یک روز تا یک هفته تابلو کنتور برق برای دریافت تاییدیه به شرکت توزیع شهر مربوط ارسال می شود.

تابلو کنتور برق در گرگان، تابلو کنتور برق در بهاران، تابلو کنتور برق در آزادشهر، تابلو کنتور برق در چشمه ساران، تابلو کنتور برق در آق قلا، تابلو کنتور برق در وشمگیر، تابلو کنتور برق در بندرگز، تابلو کنتور برق در نوکنده، تابلو کنتور برق در ترکمن، تابلو کنتور برق در سیجوال، تابلو کنتور برق در رامیان، تابلو کنتور برق در فندرسک، تابلو کنتور برق در علی آباد، تابلو کنتور برق در کمالان، تابلو کنتور برق در کردکوی، تابلو کنتور برق در کلاله، تابلو کنتور برق در پیشکمر، تابلو کنتور برق در گالیکش، تابلو کنتور برق در لوه، تابلو کنتور برق در گمیشان، تابلو کنتور برق در گل دشت، تابلو کنتور برق در گنبدکاووس، تابلو کنتور برق در داشلی برون، تابلو کنتور برق در مراوه تپه، تابلو کنتور برق در گلی داغ، تابلو کنتور برق در مینودشت، تابلو کنتور برق در کوهسارات.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۶ از ۵ - از مجموع ۷ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما