تابلو کنتور برق

تابلو کنتور برق

دسته بندی

تابلو برق

تعداد ارائه دهنده ها

۱ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۰۰۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

توضیحات قیمت

دریافت انشعاب از شرکت برق و برقرسانی به یک منطقه مستلزم نصب تابلو کنتور برق ساختمان است. متناسب با نوع برق تک فاز یا سه فاز ، سازنده تابلو کنتور برق ساخت را انجام می دهد. بنابراین قیمت تابلو کنتور برق ساختمان تحت تأثیر تعداد واحد ها (تک ، دو ، 4 واحد و...) و تعداد فاز است.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

cctv_banner

تابلو کنتور برق

فروشندهمحلشماره تماس
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

location

تهران

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا

نظرات کاربران

تابلو کنتور برق

تابلو کنتور برق به طور معمول نزدیک درب ورودی اصلی ساختمان نصب می شود. کابل اصلی برق تک فاز و یا سه فاز که توسط اداره برق از تیرهای چراغ برق وارد ساختمان می شود، از تابلو کنتور برق عبور می کند. سپس وارد تابلو برق اصلی شده تا برق تمامی واحد های ساختمان و همچنین برق فضاهای مشاع را تأمین شود. قیمت تابلو کنتور برق ساختمان به عوامل مختلفی از قبیل تعداد واحدها و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در کنتور بستگی دارد. از آن جا که نصب کنتور پس از ثبت درخواست مربوط توسط شرکت برق انجام می شود؛ تهیه تابلو برق کنتوری تاییدیه دار یکی دیگر از دغدغه ساکنین انواع ساختمان های تک واحدی و چند واحد است. خرید جعبه تابلو کنتور از سازنده تابلو کنتور برق در شهر های مختلف تحت تایید شرکت توزیع صورت می گیرد. در ادامه عوامل موثر بر قیمت تابلو برق 4 کنتور و به طور کلی ساختمان های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

تابلو کنتور برق
تابلو کنتور برق 

قیمت بالابر ساختمانی                                                                                                                      بلوک هبلکس                                                                                        قیمت میلگرد ۱۴ ابرکوه

قیمت تابلو برق کنتوری

دریافت انشعاب از شرکت برق و برقرسانی به یک منطقه مستلزم نصب تابلو کنتور برق ساختمان است. متناسب با نوع برق تک فاز یا سه فاز مورد نیاز، تابلو کنتور برق طراحی و خریداری می شود. سازنده کنتور برق متناسب با تعداد واحدها و نیاز مشتری ، ساخت تابلو برق را انجام می دهد. بنابراین قیمت جعبه تابلو کنتور برق ساختمان تحت تأثیر عواملی چون تعداد واحد ها، تعداد فاز (تک و یا سه فاز) مورد نیاز برای تغذیه می باشد. لازم به ذکر است که قیمت تابلو برق کنتوری به صورت کاملا مجزا از فرآیند ثبت درخواست و نصب ، توسط سازنده انجام می شود. فروش تابلو کنتور برق سه فاز و تکفاز برای انواع ساختمان های تک واحدی و چند واحدی توسط شرکت های معتبر در قیمت های مختلف انجام می شود. قیمت تابلو کنتور برق تک واحدی ، دو واحدی و 4 واحد متناسب با نوع جعبه کنتور سه فاز و یا تک فاز مشخص می شود.

قیمت تابلو برق 4 کنتور

قیمت تابلو برق 4 کنتور در شهرهای مختلف متناسب با استانداردها و تاییدیه آن شهر مشخص می شود. از عوامل مؤثر بر قیمت تابلو برق 4 کنتور می توان به ضخامت ورق ها، جنس ورق ها و برند کلیدها اشاره کرد. لازم به ذکر است که ضخامت و جنس ورق مورد استفاده در ساخت تابلو برق 4 کنتور از طرف شرکت توزیع مشخص می شود و غیر قابل تغییر است. این در حالی است ک متناسب با قیمت کلیدها برند های مختلفی برای ساخت تابلو برق 4 کنتور قابل استفاده هستند.

تابلو برق کنتوری تاییدیه دار

خرید تابلو برق کنتوری تاییدیه دار بایستی از سازنده های مورد تایید شرکت توزیع صورت گیرد. چرا که در صورت بروز هرگونه مشکلی در اثر خرید تابلو برق کنتوری بدون تاییدیه کارفرما مقصر خواهد بود. پس از تکمیل فرایند ساخت ، تابلو کنتور توسط سازنده برای دریافت تاییدیه به شرکت توزیع ارسال می شود. سپس تابلو برق کنتوری تاییدیه دار به همراه برگه های تاییدیه برای نصب در محل مشترک، ارسال می شوند.

تابلو کنتور برق تک فاز
تابلو کنتور برق تک فاز

سازنده تابلو کنتور برق 

ساخت تابلو برق نیاز به تخصص و مهارت خاصی دارد. به همین دلیل ضروری است که گروهی متشکل از مهندسین خبره برق در بخش طراحی و نقشه کشی فعالیت نمایند. سازنده تابلو کنتور برق متناسب با تعداد واحدها، متراژ و همچنین مقدار و نوع بار مشترک تابلو را طراحی می کند. با توجه به عملکرد تجهیزات الکتریکی در سطوح ولتاژ متنوع و همچنین کاربرد انرژی الکتریکی در جنبه های مختلف زندگی، سازنده تابلو کنتور برق را در سه سطح ولتاژ فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف تهیه می کند. لازم به ذکر است که ساخت تابلو کنتور برق در هر استان متناسب با استانداردها و قوانین مورد نیاز آن استان توسط سازنده ها صورت می گیرد.

تابلو کنتور برق ساختمان

انشعاب تابلو کنتور برق ساختمان به دو صورت تک فاز و سه فاز از شرکت برق دریافت می شود. هر یک از این دو نوع تابلو کنتور برق ساختمان سه فاز و تک فاز برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی تعیین قیمت تابلو کنتور برق ساختمان توسط سازنده به تعداد واحدها (تابلو کنتور برق تک فاز) و همچنین مشاعات (تابلو کنتور برق سه فاز) آن بستگی دارد. به طور معمول مدت زمان لازم برای ساخت تابلو برق کنتوری تاییدیه دار ساختمان حدود یک هفته می باشد. 

تابلو کنتور برق تک فاز

برق مورد نیاز برای مصارف عمومی ساختمان ها و داخل واحدها از نوع تک فاز است. جعبه تابلو کنتور برق تک فاز ساختمان تنها دارای یک ورودی برق بوده که برای محاسبه مقدار برق مصرفی می باشد. دریافت انشعاب برق تک فاز از اداره برق با ثبت درخواست آغاز شده و پس از خریداری جعبه تابلو کنتوری برق مربوط از شرکت های تاییدیه دار ، تکمیل می شود. لازم به ذکر است که توجه به نوع کنتور ( دیجیتال و یا آنالوگ) در تعیین ابعاد دقیق تابلو برق کنتوری ساختمان و قیمت آن تأثیرگذار است. فرآیند ساخت تابلو کنتور تک فاز توسط سازنده پس از ثبت درخواست مشتری در ساماه شرکت توزیع صورت می گیرد.

 

تابلو کنتور برق سه فاز

برق سه فاز به طور معمول برای کاربردهای خاص در کارگاه ها و یا مصرف تجهیزات ویژه در فضای ساختمان استفاده می شود. به عنوان مثال برای استفاده از بالابرهای ساختمانی و یا گچ پاششی، در محل ساختمان به جعبه تابلو کنتور برق سه فاز نیاز است. همچنین برق مورد نیاز آسانسور و بالابرهای خانگی سه فاز نیز از طریق جعبه تابلو برق کنتوری سه فاز ساختمان تأمین می شود. بنابراین سازنده بایستی برای تأمین برق سه فاز درخواست نصب تابلو کنتور برق ساختمان را ثبت کنند. لازم به ذکر است که کنتورها و به طبع تجهیزات جعبه کنتور برق سه فاز قیمت و قدرت بالاتری نسبت به تجهیزات تک فاز دارند.

انواع تابلو کنتور برق ساختمان

اندازه گیری برق توسط تابلو کنتور های برق ساختمان ، با استفاده از دو نوع کنتور دیجیتال و آنالوگ انجام می شود. اساس کار کنتور برق آنالوگ، امواج الکترومغناطیس بوده در حالی که در نوع دیجیتال بر اساس مدار های الکتریکی عمل می کنند. 

تابلو کنتور برق آنالوگ

این نوع کنتور برق، ساده ترین نوع بوده که محاسبه مقدار مصرف از نمودارهای موجود در داخل دستگاه و با کسر اعداد کنتور صورت می گیرد. محاسبه مقدار مصرف در این نوع تابلو کنتور برق ساختمان تنها با یک نرخ قیمت می باشد. جعبه تابلو کنتور برق ساختمان آنالوگ در سه نوع تکفاز ، سه فاز دیماندی و غیر دیماندی متناسب با مقدار بار قابل تغذیه به فروش می رسد.

فروش تابلو برق کنتور تکفاز
تابلو برق کنتوری آنالوگ ساختمان

 

در هنگام نصب تابلو کنتور برق ، یک سر سیم فاز به سر سیم پیچ جریان سر دیگر به سر سیم پیچ ولتاژ متصل می شود. زمانی که مصرف کننده ای به کنتور وصل می شود جریان از سیم فاز و نول می گذرد. با عبور جریان برق مصرفی در سیم پیچ جریان میدان مغناطیسی ایجاد می شود. سیم پیچ ولتاژ همواره به برق وصل بوده و دارای یک میدان مغناطیسی ثابت است که اثر این دو میدان بر یکدیگر موجب عملکرد تابلو برق کنتوری می شود. خروجی هر کنتور به کلید مینیاتوری و ترمینال های جعبه فیوز هر واحد متصل می شود. 

تابلو کنتور برق دیجیتال

اندازه گیری و نمایش مقدار مصرف برق در تابلو برق کنتوری دیجیتال ساختمان بر اساس مدارهای الکتریکی بر روی نمایشگرهای دیجیتال انجام می شود. محاسبه قیمت در تابلو کنتور برق ساختمان دیجیتال در سه نرخ متفاوت میان باری، کم باری و بار اوج امکان پذیر است. تابلو کنتور برق دیجیتال در دو نوع تکفاز و سه فاز برای انواع ساختمان های تک واحدی ، 4 واحد و … به فروش می رسند که کنتورهای سه فاز دارای ۸ تعرفه مختلف برای قیمت گذاری هستند. قیمت تابلو کنتور برق دیجیتال در مقایسه با نمونه آنالوگ بالاتر است. این در حالی است که به واسطه تعرفه های مختلف برای محاسبه مقدار مصرف برق، هزینه های طولانی مدت را تا حد قابل قبولی کاهش می دهند.

 

تابلو کنتور برق سه فاز
تابلو کنتور برق سه فاز دیجیتال 

نصب تابلو کنتور برق

قسمت ورودی تابلو کنتور برق تک فاز ، شامل یک یا دو سیم موازی و یا دو سیم ورودی به همراه کوپلینگ متصل به مدارات حفاظتی و کلیدهای اتوماتیک است که سرویس برق را دریافت می کند. خروجی کلید اتوماتیک فیوز شیشه ای جهت حفاظت چراغ سیگنال و مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال و فیوز سکسیونری تغذیه می کند. این موارد به صورت مشابه با نمونه تک فاز در تابلو کنتور برق سه فاز نیز تکرار می شود. مدارات کنترلی و حفاظتی موجود در تابلو کنتور برق ساختمان شامل کلید قطع بار اصلی، قطع برق ساختمان به صورت یک جا و کلید های قطع اختصاصی بار در یک نقطه هستند که فیوزها را تغذیه می کنند. لازم به ذکر است این بخش از تابلو کنتور برق توسط اداره برق پلمپ می شود و سازنده وظیفه ای در قبال آن ندارند به طوری که مسئولیت آن با اداره برق است. فروش تابلو کنتور برق تکفاز به طور معمول برای ساختمان های تک واحدی صورت می گیرد.

خروجی تابلو کنتور برق

ورودی تابلو برق از شرکت توزیع در زمان ساخت جعبه تابلو کنتور برق سه فاز و تک فاز اهمیت دارد. در خروجی تابلو کنتور برق ساختمان از هر کنتور یک سیم به داخل یک فیوز آمده که این فیوز در سر راه کابل اصلی هر واحد ساختمان قرار دارد. چهار ردیف هواکش ۱۰۰-۸۰ میلی متري در بالا و پایین به فاصله ۱۵۰ میلی متر از لبه های بالا و پایین درب با حفظ تقارن در نصب تابلو کنتور برق در نظر گرفته می شود. 

 

قیمت تابلو کنتور برق
تابلو کنتور برق تک واحدی

ابعاد تابلو کنتور برق 

ابعاد استاندارد و قیمت تابلو برق کنتور ساختمان متناسب با تعداد واحدهای متغیر است؛ چرا که در ازای هر واحد نصب کنتور در داخل تابلو مورد نظر صورت می گیرد. برای مثال برای یک ساختمان ۲۰ واحدی، تابلو کنتور برق شامل ۲۰ کنتور برای هر واحد و یک کنتور عمومی می باشد. حداکثر ارتفاع استاندارد تابلو های برق کنتوری ساختمان با توجه به تعداد واحدها، برابر ۱۳۰ سانتیمتر (۵%±) و حداقل ارتفاع آن ۸۰ سانتی متر است. حداقل عمق تابلو برای کنتور های برق غیر مصرفی ۲۰ سانتی متر است. برای داشتن شیب مناسب در بالای تابلو، ارتفاع پشت آن ۳۰ میلی متر بیشتر از جلوی نظر گرفته می شود. سازنده تابلو کنتور برق پس از دریافت اطلاعات ساختمان ، فرآیند ساخت تابلو را آغاز کرده و در بازه زمانی یک روز تا یک هفته تابلو کنتور برق برای دریافت تاییدیه به شرکت توزیع شهر مربوط ارسال می شود.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۶ از ۵ - از مجموع ۷ رای

نظرات کاربران

محمدی

سلام قیمت تابلو کنتر برق تک واحدی چقدر هست؟

عمران مدرن

سلام قیمت تابلو کنتور برق تک واحدی تک فاز 1750000 تومان هست.

منظری ندا

سلام قیمت تابلو کنتوربرق سه واحدی چقدر هست؟

عمران مدرن

سلام قیمت تابلو کنتور برق سه واحدی تک فاز برای تهران 3500000 تومان هست.

فارسی احد

قیمت تابلو کنتور برق ساختمان چهار واحد تک فاز با یک سه فاز چقدر هست؟ تاییدیه دار هستن تابلوها؟

عمران مدرن

سلام قیمت تابلو کنتور 4+1 با کلید مینیاتوری کاوه برای تهران 8000000 تومان هست. بله تاییدیه هم دارن تابلوها.

علی شکوری

سلام قیمت تابلو برق 4 کنتور برای حکیمیه تهران چقدر هست؟

عمران مدرن

سلام وقت بخیر قیمت تابلو برق 4 کنتور تاییدیه دار برای شهر تهران 8000000 تومان هست. تحویل سه روزه بعد از ثبت سفارش.

ملاجردی

سلام قیمت جعبه کنتور برق تک فاز تاییدیه دار تهران چقدر هست؟

عمران مدرن

سلام قیمت جعبه کنتور برق تک فاز با کلید کاوه 1500000 تومان هست. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09101910532

محمد ظهیری

قیمت جعبه کنتور 4واحد تک فاز و یک واحد 3فاز چقدر میشه

علی طاهری

سلام قیمت تابلو برق 4 کنتور 3 عدد تک فاز+1 عدد سه فاز چقدر هست برای شهرستان

گیتا تاجداری

سلام قیمت جعبه کنتور برق تک فاز برای اصفهان چقدر هست؟

علی حیدرزاده

قیمت تابلو برق ۵ واحدی با یک برق سه فاز حدودا چنده

غلام جوادی

سلام قیمت امتیاز برق تک فاز چقد میشه حدودا

نویان بهزادی

با سلام تابلوی کنتور ۵ واحدی هر واحد ۳ فازکه ۱ اشتراک آسانسور و ۴ واحد مسکونی اگه موجوده قیمت و عکس

ذبیح الله صبوری سنگانی

قیمت تابلو برق تکفاز دو کنتوری ریلی مودم دار چقدر میباشد

عمران مدرن

با سلام - شماره تماس بفرمایید تا با شما تماس بگیریم یا در ساعات اداری با شماره 02162999675 تماس بگیرید.

بهنام علیزاده

سلام وخسته نباشید قیمت جعبه کنتور۴واحدی ریلی چنده؟؟؟

امیر محمدی

سلام مبلغ تغيير از تک به سه فاز چقدر هستش؟

موسی شاکرمی

سلام قیمت تابلو برق ۵واحدی تک فاز چقد است برای تهران

تهرانی

باسلام.قیمت ساخت تابلو برق برای ۲طبقه تک فاز جدا و یک عدد ۳فاز برای اسانسور چقدر میشه؟ ممنونم

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما