ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

تعداد ارایه دهنده : 5

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۶۱۵

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۵۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)