ورق مسی 3 ابعاد 660x2000

ورق مسی 3 ابعاد 660x2000

تعداد ارایه دهنده : 3

ورق مسی 3 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق مسی 3 ابعاد 660x2000