ورق مسی 3

ورق مسی 3

دسته بندی

ورق مس

تعداد ارائه دهنده ها

۳ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۳۲,۰۰۰ تومان تا ۵۳۲,۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق مسی 3 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

باهنر

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

باهنر

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق مسی 3