نبشی ۵ نورد یاوران زنجان ( ضخامت ۳ )

نبشی ۵ نورد یاوران زنجان ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۵ نورد یاوران زنجان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۵ نورد یاوران زنجان ( ضخامت ۳ )