نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۳۸۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۰,۶۴۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۰۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۳۸۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۵ )