نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۳۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۰,۷۳۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۷۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۸۹۰

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۹۱۷

دیروز

نبشی ۵ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )