نبشی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۵۳

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۵۳

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

نبشی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۴ )