نبشی ۵ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۵ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۶۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۳۶۵

دیروز

نبشی ۵ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۴ )