نبشی ۵ فولاد ماهان ذوب ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد ماهان ذوب ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۵ فولاد ماهان ذوب ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۵۴۶

۴ روز پیش

نبشی ۵ فولاد ماهان ذوب ( ضخامت ۴ )