نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۷۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )