نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۰۰۱

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۰۱

۲ آبان ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۸۰

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۵ )