نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۲۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۸۲۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۲۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )