نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۲۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۴ )