نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۴۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۵ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )