نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۳۴

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۷۸۹

۲۷ دی ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۵ )