نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۵ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۴ )