نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۵۲

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۰۰

۶ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۵۲

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نبشی ۵ شکفته ( ضخامت ۴ )