نبشی ۵ زنجان ( ضخامت ۵ )

نبشی ۵ زنجان ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۵ زنجان ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۱۸

دیروز

نبشی ۵ زنجان ( ضخامت ۵ )