نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۲۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۰,۸۲۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۳۴۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۶۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۳ ناب تبریز ( ضخامت ۳ )