نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۸۲۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )