نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۳۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

۲۱,۸۸۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۳۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۳ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )