نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۵۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۴۰۰

۱ بهمن ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۳ )