نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۰۵۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۵۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )