نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۵۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲.۵ )