نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲ )

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۷۳

دیروز

نبشی ۳ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۲ )