نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۳۶۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه مشهد

کیلوگرم

۲۰,۴۶۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۱۶۰

۵ روز پیش

نبشی ۳ شکفته ( ضخامت ۲.۵ )