نبشی ۱۰ مگا استیل اشتهارد (ایوانکی) ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ مگا استیل اشتهارد (ایوانکی) ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۱۰ مگا استیل اشتهارد (ایوانکی) ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۷۵

۲۱ خرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ مگا استیل اشتهارد (ایوانکی) ( ضخامت ۱۰ )