نبشی ۱۰ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۱۰ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

۷ دی ۱۴۰۱

نبشی ۱۰ فولاد ماهان سپاهان ( ضخامت ۱۰ )