نبشی ۱۰ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۱۰ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۵۴۲

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۱۸۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۴۲

۲ آبان ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۴۶۰

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۱۰ )