نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۸ )

نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

۷ دی ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۸ )