نبشی ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۱۴

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۱۴

۵ خرداد ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ ذوب آهن اصفهان ( ضخامت ۱۰ )