نبشی ۱۰ آونگان ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ آونگان ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۱۰ آونگان ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۹۰۹

۲ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۶۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ آونگان ( ضخامت ۱۰ )