نبشی ۱۰ آریان فولاد ( ضخامت ۱۰ )

نبشی ۱۰ آریان فولاد ( ضخامت ۱۰ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۱۰ آریان فولاد ( ضخامت ۱۰ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۰۶

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۰۶

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۲۰۰

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۱۰ آریان فولاد ( ضخامت ۱۰ )