ناودانی ۶ نورد گرم تهران (جویا نورد)

ناودانی ۶ نورد گرم تهران (جویا نورد)

تعداد ارایه دهنده : 7

ناودانی ۶ نورد گرم تهران (جویا نورد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۴۹

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه فولاد

کیلوگرم

۲۱,۶۵۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۳۵۸

۱۸ تیر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۵۰

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ناودانی ۶ نورد گرم تهران (جویا نورد)