ناودانی 6

ناودانی 6

دسته بندی
ناودانی
تعداد ارائه دهنده ها
۵۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۷۲۰۰ تومان تا ۲۱۱۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ناودانی ۶ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۶ کیلوگرم

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۳۲ کیلوگرم

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سبک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سنگین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۳۲ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۶ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۶ شکفته

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۸,۲۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۹ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۰۰

۳ فروردین ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۳.۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۴۸

۵ روز پیش

توضیحات

ناودانی ۶ مگا استیل اشتهارد (ایوانکی)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۶ متری

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۳۰

۴ روز پیش

توضیحات

ناودانی ۶ نورد گرم تهران (جویا نورد)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۵۰۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۳ کیلوگرم

location

کارخانه فولاد

کیلوگرم

۱۸,۴۹۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۲۷ کیلوگرم

location

کارخانه فولاد

کیلوگرم

۱۷,۵۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سبک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۱۰۰

۱۷ تیر ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سنگین

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۰۰

۱۷ تیر ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۲۳ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۱

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۲۷ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۰۱

۴ روز پیش

توضیحات

ناودانی ۶ سپهر ایرانیان

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

۴ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۶ صبا فولاد منظومه

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

سبک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سنگین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۰

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۰

۵ روز پیش

توضیحات

ناودانی ۶ دهشیر یزد

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۶ نورد یاوران زنجان

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت ناودانی ۶

ناودانی ۶ پروفیلی است که فاصله بین دو بال آن به صورت عرضی، ۶ سانتی متر باشد. ناودانی ها پروفیل هایی با سطح مقطع U شکل و یا C شکل هستند که در صنعت و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند. طرز نمایش نیمرخ ناودانی به صورت UNP و یا UPE است. ناودانی UPE ناودانی C شکل با بال های موازی است و ناودانی UNP، ناودانی U شکل با بال های مخروطی می باشد. ابعاد ناودانی متفاوت بوده و در اندازه های مختلفی در بازار عرضه می شود. یکی از این ابعاد، ناودانی 6 است.

 

قیمت ناودانی ۶
سایزهای مختلف ناودانی

 

مشخصات ناودانی ۶

ناودانی نوعی پروفیل مقاطع باز است که از یک جان افقی و دو بال عمودی تشکیل می شود. محل اتصال بال های ناودانی به جان آن می تواند بدون انحنا و یا دارای انحنا باشد. ارتفاع مقطع ناودانی با حرف h، عرض بال با حرف b، ضخامت بال با حرف tg، ضخامت جان با حرف ts و سطح مقطع ناودانی ۶ با حرف A نشان داده می شود. G نشان دهنده وزن ناودانی ۶ در واحد طول می باشد.

 

انواع ناودانی ۶

ناودانی بر اساس وزن، روش تولید، شکل ظاهری و جنس دسته بندی می شود. در ادامه به معرفی انواع ناودانی پرداخته شده است.

انواع بر اساس وزن ناودانی ۶

این پروفیل ها بر اساس وزن ناودانی ۶ به دو نوع سبک و سنگین دسته بندی می شوند. از ناودانی سنگین در ساخت و سازهای سنگین و عظیم تر، همچون ساخت سازه بلندمرتبه و پل استفاده می شود. از ناودانی سبک نیز در ساخت و سازهای کوچکتر و مصارف عادی استفاده می گردد. وزن ناودانی 6 سبک کمتر از جدول اشتال است، در صورتی که ناودانی سنگین وزنی برابر یا بیشتر از جدول اشتال ناودانی دارد.

انواع ناودانی ۶ بر اساس روش تولید

ناودانی بر اساس روش تولید به انواع پرسی و فابریک دسته بندی می شود. ناودانی ۶ پرسی با پرس کردن ورق فولادی تولید می گردد. برای ساخت این ناودانی از دستگاه رول فورمینگ استفاده می شود. استحکام ناودانی پرسی کمتر از نوع فابریک است. 

ناودانی فابریک به دو صورت نورد گرم و نورد سرد قابل تولید است. برای ساخت ناودانی فابریک به روش نورد گرم، ابتدا شمش خام را در کوره های مخصوص و با حرارت بالا گرما می دهند تا به دمای مورد نظر برسد. سپس آن را از غلتک هایی عبور می دهند تا به ضخامت مورد نظر برسد. ناودانی فابریک تولید شده طی فرآیند نورد سرد کیفیت بیشتری نسبت به نورد گرم دارد.

انواع ناودانی بر اساس شکل ظاهری

انواع ناودانی بر اساس شکل ظاهری به دو نوع ساده و مشبک تقسیم بندی می شود. ناودانی ساده کاربرد وسیعی در ساختمان سازی و صنایع مختلف داشته و سطح آن کاملا ساده و بدون سوراخ است. از ناودانی مشبک بیشتر در ساخت قفسه های فلزی و نصب سنگ به صورت خشک استفاده شده و دارای شیارهایی روی سطح خود است. علاوه بر این شکل ظاهری ناودانی UNP و UPE نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت است.

 

ناودانی ۶
ناودانی ساده و مشبک

 

انواع ناودانی بر اساس جنس

فروش ناودانی در سه جنس گالوانیزه، آلومینیومی و استنلس استیل صورت می پذیرد. ناودانی آلومینیومی مقاومت و استحکام بالایی در برابر رطوبت و خوردگی دارد. از این نوع ناودانی در نمای ساختمان، ساخت درب و پنجره و قالب های فلزی استفاده می شود. ناودانی آلومینیومی خود به انواع رنگی، خام و آبکاری شده دسته بندی می گردد. وزن ناودانی 6 آلومینیومی از سایر انواع ناودانی سبک تر است.

ناودانی استنلس استیل به دو صورت ساده و مشبک تولید می گردد. این نوع ناودانی طول عمر بسیار بالایی داشته و معمولا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. از ناودانی استیل می توان در محیط هایی که در مجاورت رطوبت و مواد اسیدی قرار دارند استفاده کرد.

ناودانی گالوانیزه دارای پوششی از جنس روی می باشد. به همین دلیل مقاومت بالایی در برابر رطوبت و زنگ زدگی دارد. از این نوع ناودانی می توان در ساخت و سازهای دریایی، ترمیم بناهای معماری، ماشین آلات و ... استفاده کرد.

 

کاربرد ناودانی ۶

ناودانی به صورت تک در برابر خمش ضعیف است. بنابراین به صورت جفت و در تیرهای مرکب کاربرد دارد. مهم ترین کاربرد ناودانی در اعضای کششی و فشاری همچون خرپا و بادبند است. از ناودانی می توان در ساخت پل، تیر، ستون، سازه های سبک و ... استفاده کرد. از کاربردهای دیگر ناودانی ۶ می توان به استفاده در نمای ساختمان، ساخت قفسه، ساخت درب و پنجره، قالب های فلزی و ماشین آلات اشاره کرد.

 

قیمت ناودانی 6

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید این پروفیل در جنس های مختلف استنلس استیل، آلومینیوم و گالوانیزه تولید می شود. بر این اساس قیمت ناودانی ۶ متفاوت خواهد بود. همچنین قیمت ناودانی 6 پرسی کمتر از نوع فابریک آن است. در میان انواع ناودانی فابریک نیز، ناودانی فابریک نورد سرد قیمت بالاتری دارد.

 

ناودانی 6
ناودانی ۶

 

قیمت روز ناودانی وابسته به قیمت ارز است. با افزایش قیمت دلار، قیمت ناودانی ۶ افزایش یافته و با کاهش قیمت دلار، قیمت ناودانی نیز کاهش می یابد. میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت ناودانی تاثیرگذار است. در صورتی که تعادل بین میزان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، قیمت ها تغییر می یابد. به این معنی که با افزایش تقاضا نسبت به میزان عرضه، قیمت ناودانی 6 افزایش پیدا می کند.

قیمت ناودانی وارداتی و تولید داخل با یکدیگر متفاوت است. قیمت ناودانی ۶ وارداتی به طور مستقیم وابسته به نرخ ارز است. برندهای مختلف ناودانی، قیمت متفاوتی دارند. هرچه در ساخت آن از مواد با کیفیت تری استفاده شود و اعتبار برند ناودانی بیشتر باشد، قیمت ناودانی 6 نیز بیشتر خواهد شد.

 

خرید ناودانی ۶

برای خرید ناودانی ۶ باید تعداد شاخه و یا وزن مورد نیاز از ناودانی کاملا مشخص گردد. ناودانی دارای انواع مختلفی است که در طول های متفاوت تولید می شوند. تعیین نوع و طول ناودانی از دیگر موارد ضروری برای خرید ناودانی است. ناودانی 6 در برندهای مختلفی تولید می گردد که باید با توجه به قیمت و کیفیت محصول اقدام به خرید ناودانی نمود.


ناودانی 6 در تهران

ناودانی 6 در تهران، ناودانی 6 در تهران - آفتاب، ناودانی 6 در تهران - بومهن، ناودانی 6 در تهران - پردیس، ناودانی 6 در تهران - کن، ناودانی 6 در اسلام شهر، ناودانی 6 در اسلام شهر - چهاردانگه، ناودانی 6 در پاکدشت، ناودانی 6 در پاکدشت - شریف آباد، ناودانی 6 در دماوند، ناودانی 6 در دماوند - رودهن، ناودانی 6 در رباط کریم، ناودانی 6 در رباط کریم - بوستان، ناودانی 6 در رباط کریم - پرند، ناودانی 6 در رباط کریم - صالح آباد، ناودانی 6 در رباط کریم - گلستان، ناودانی 6 در رباط کریم - نصیرآباد، ناودانی 6 در ری، ناودانی 6 در ری - حسن آباد، ناودانی 6 در ری - خاوران، ناودانی 6 در ری - کهریزک، ناودانی 6 در شهریار، ناودانی 6 در شهریار - اندیشه، ناودانی 6 در فيروزکوه، ناودانی 6 در فيروزکوه - ارجمند، ناودانی 6 در قدس، ناودانی 6 در لواسان، ناودانی 6 در لواسان - فشم، ناودانی 6 در ملارد، ناودانی 6 در ملارد - صفا دشت، ناودانی 6 در ورامین، ناودانی 6 در ورامین - پیشوا، ناودانی 6 در ورامین - جوادآباد، ناودانی 6 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

یزدان راد

این درسته که هرچه عرض ناودانی ها افزایش پیدا کنه مقاومت اونها در برابرضربه کاهش پیدا میکنه مثلا ناودانی۶ مقاومت کمتری نسبت ناودانی ۵ دارد

یزدان راد

این درسته که هرچه عرض ناودانی ها افزایش پیدا کنه مقاومت اونها در برابرضربه کاهش پیدا میکنه مثلا ناودانی۶ مقاومت کمتری نسبت ناودانی ۵ دارد

کیان همدانی

سلام ، ناودانی ۶ ساده در مقایسه با ناودانی ۶ مشبک چه تفاوت هایی داره و هر کدوم از این دو مدل ناودانی ۶ برای چه کارهایی بیشتر کاربرد دارند و استفاده میشن؟!

شفیع زاده

برای خرید ناودانی 6 از شرکت کویر کاشان در ایلام نمایندگی ندارد؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما