ناودانی ۶ صبا فولاد منظومه

ناودانی ۶ صبا فولاد منظومه

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۶ صبا فولاد منظومه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۰۰

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۴۹۰

۸ شهریور ۱۴۰۲

ناودانی ۶ صبا فولاد منظومه