میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۶.۵ ساده کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۰۶۶

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۲۳۹

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-