میلگرد ۳۸ ساده کویر کاشان

میلگرد ۳۸ ساده کویر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 3

میلگرد ۳۸ ساده کویر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۷۹۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کاشان

کیلوگرم

۱۷,۸۹۰

۱۹ مهر ۱۴۰۱