میلگرد ۳۵ ساده نورد فولاد آیین صنعت

میلگرد ۳۵ ساده نورد فولاد آیین صنعت

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۳۵ ساده نورد فولاد آیین صنعت

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۲۰۰

دیروز