میلگرد ۳۴ ساده نورد فولاد آیین صنعت

میلگرد ۳۴ ساده نورد فولاد آیین صنعت

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۳۴ ساده نورد فولاد آیین صنعت

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۴ ساده نورد فولاد آیین صنعت