میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۰۰

۴ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۰۴

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۱۲۸

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

گیلان

کیلوگرم

۲۴,۴۹۵

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۹۵

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان ( آجدار - A3 )