لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2

تعداد ارایه دهنده : 5

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۷,۰۰۰

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2