سیم مفتول مسوار سایز 8

سیم مفتول مسوار سایز 8

تعداد ارایه دهنده : 2

سیم مفتول مسوار سایز 8

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۹۱۸

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

۴ روز پیش

سیم مفتول مسوار سایز 8