سیم مفتول سیاه سایز 3

سیم مفتول سیاه سایز 3

تعداد ارایه دهنده : 3

سیم مفتول سیاه سایز 3

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۳۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۲,۳۸۵

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

سیم مفتول سیاه سایز 3