تیرآهن ۸ ترک (IPE8)

تیرآهن ۸ ترک (IPE8)

تعداد ارایه دهنده : 5

تیرآهن ۸ ترک (IPE8)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۱۱۰,۰۹۲

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

شاخه

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۱,۷۴۰,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

شاخه

۱,۵۵۹,۶۳۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

تیرآهن ۸ ترک (IPE8)