تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۵,۴۱۳

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلو

۴۰,۰۰۳

۶ اسفند ۱۴۰۰

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)