تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۶۰ روسیه (IPE60)