تیرآهن ۶۰ ترک (IPE60)

تیرآهن ۶۰ ترک (IPE60)

تعداد ارایه دهنده : 1

تیرآهن ۶۰ ترک (IPE60)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۵,۲۳۰

دیروز

تیرآهن ۶۰ ترک (IPE60)