تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۵,۴۱۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۵۲,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلو

۴۰,۰۰۳

۶ اسفند ۱۴۰۰

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)