تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

تعداد ارایه دهنده : 3

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلو

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۴۰ روسیه (IPE40)