تیرآهن ۴۰ ترک (IPE40)

تیرآهن ۴۰ ترک (IPE40)

تعداد ارایه دهنده : 1

تیرآهن ۴۰ ترک (IPE40)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۹,۷۲۵

دیروز

تیرآهن ۴۰ ترک (IPE40)