تیرآهن ۳۳ ترک (IPE33)

تیرآهن ۳۳ ترک (IPE33)

تعداد ارایه دهنده : 2

تیرآهن ۳۳ ترک (IPE33)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۵,۰۴۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۵۲,۰۰۰

دیروز

تیرآهن ۳۳ ترک (IPE33)