تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

تعداد ارایه دهنده : 8

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۵۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۹۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۶۷

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

شاخه

۱۰,۵۶۸,۸۰۷

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹,۹۰۸,۲۵۷

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

۹,۸۸۹,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

بنگاه

شاخه

۷,۲۳۰,۰۰۳

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)