تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

تعداد ارایه دهنده : 6

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۸۲

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۲۲

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

بنگاه

شاخه

تماس بگیرید

-

تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان (IPE27)